Bushcraft forum
Sign up Calendar Latest Topics
 
 
 


Reply
  Author   Comment   Page 1 of 2      1   2   Next
Naturnær

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 1,117
Reply with quote  #1 
Hvad gør I for at være sikre på ikke at blive syge, når i drikker vand i naturen i Danmark? Jeg har længe eftersøgt en metode der virker i danske søer/åer, men det virker umiddelbart ikke til at de fleste filtre fjerner de pesticider som ender i vores drikkevand pga. landbruget.

Hvad gør I, og føler I at det er sikkert nok?

__________________
MVH Jesper. "In the school of the woods, there is no graduation day." — Horace Kephart
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #2 
Jeg drikker generelt ikke å- eller søvand i DK. Men der er jo søer der kan drikkes fra i DK (Fx Vedsted og Hampen sø), men pga de mange husdyr og vores høje befolkningstæthed ville jeg altid desinficere vandet (ved fx kogning, UV eller filtrering) pga. patogener (fx bakterier som E. coli, giardia ... etc.).

Pesticider er faktisk en af de mindre bekymringer. Pesticider er designet til netop ikke at påvirke mennesker, men til gengæld er de meget potente overfor deres målorganisme. Dette er jo selvfølgelig i den "perfekte verden". 
Pesticiders er generelt fedtopløselige/organiske og fjernes derfor ved brug af et kulfiter (aktivt kul eller knust bålkul i et primitivt filter).

De større bekymringer er bl.a forskellige organiske opløsningsmidler (evt. klorede, bromerede eller flourede), Disse kemikalier kan være anvendt i søens eller åens opland for 20 år siden på industrigrunde. Da disse forbindelse er meget miljøpersistente, (=nedbrydes ikke) vaskes de langsomt ud i søen/vandløbet i mange år efter...
I Odense Fjord må skaldyr fx ikke anvendes til konsum pga. forhøjede koncentrationer af diverse organiske opløsnings. En fjord af selvfølgelig et dårligt eksempel, da det er saltvand, Dette "driller" mig lidt da jeg ikke "tør" at spise flerårige-tangarter fra fjorden pga risiko for ophobede af toxiner.

Vandløb hvor arealanvendelsen i oplandet er præget er landbrug, kan have meget høje nitratkoncentration. I fx Odense Å er vinterkoncentration af nitrat 2-3 mM, mens den anbefalede grænse for drikkevand er 25µM... dvs der er 100 gange for meget nitrat i åvandet. Nitrat er bla. hormonforstyrrende hos rotter ned til 38µM.

Hertil kommer diverse tungmetaller, cyanobakterier (=blågrønalger), samt hvad vi mennesker ikke også har udledt gennem tiderne der stadig ligger i undergrunden.

Helt ekstremt kunne man destillere åvandet (som man kan gøre med saltvand), og dermed undgå en langt større del af diverse toxiner.

Hvad der er giftigt drikkevand for mennesker betragtes over en lang tidsperiode i forhold til det akkumuleret optag og/eller gentagen eksponering for toxinerne... så at drikke et par liter "halvgiftigt åvand et par gange om måneden er langt mindre kritisk!
Det er jo også børn og gravide der er mest følsomme og har man fået de børn man skal have, kan man være mere ligeglad

Jeg skød nok lidt over målet med det her svar, beklager. Jeg foretrækker helt klart frilluftsliv i Norge Sverige hvor rent drikkevand er en meget lille bekymring (fx er Immeln fyldt med drikkevand ... )

Det korte svar:
I Dk ville jeg undersøge/"google" den sø/vandløb nøje, før jeg ville drikke af den (altid kogt først i DK).
0
Don Von Gun

Avatar / Picture

Administrator
Registered:
Posts: 3,716
Reply with quote  #3 
Jeg vurderer og satser. Har dog kun drukket fra småbække i DK. Og de har alle kommet fra skrænter og bakker der ikke er dyrkede.
...umiddelbart har jeg ikke taget skade endnu  

Hvis jeg skulle kaste mig over noget søvand eller åløb, ville jeg nok foretrække at koge det først.

/Don

__________________
https://www.instagram.com/don_von_gun/
0
Lumberjack

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 2,145
Reply with quote  #4 
Spørgsmål til denne tråd.
Man kan købe de sugerør med indbygget filter, de burde da være fuldstændig sikkert?? Eller hvordan??

__________________

Tiiimber!!!

https://www.youtube.com/channel/UCxEILgHVWki_4onR8eS52ZA
https://www.instagram.com/lumberjack.dk/
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #5 
I forhold til bakterier, parasitter og andre patogener så skal man helst ned i en porestørrelse på filtret på 0,3 mikrometer (microns)... for at de fjernes med tilstrækkelig sikkerhed. Er porestørrelsen større så begynder man at tage chancer.

I forhold til toxiner og kemikalier, så er den eneste mulighed for at fjerne dem, at bruge et kulfiter (aktivt kul binder organsiske stoffer som fx pesticider, cyanobakterie-toxiner, PAH'er etc.... men ikke aller toxiner bindes). En alternativ løsning er som nævnt destillering men det er ret omfattende og tidskrævende. jeg kender ikke til andre realistisk løsninger til at fjerne kemikalier uden at det kræver laboratorie udstyr. Meget kreativt kunne hurtigt voksende alger bruges til at fjerne bla gødning (og i mindre grad også toxiner) fra vandet.

Et kulfiter fjerner ikke fx ikke nitrat, så hvis den lokale landmand har gødet flittigt, hjælper kulfilteret ingenting.

.... så hvis sugerøret har en porestørrelse ala 0,3 microns kan du være sikker ifht. baktusser og hvis sugerøret har et kulfiter fjerner det i hvert fald nogle kemikalier.
0
Naturnær

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 1,117
Reply with quote  #6 
Så det sikreste er et aktivt kulfilter med en porestørrelse på 0,3 microns, og det er kun brugbart hvis man er på god afstand af landbrug. Jorden burde vel rense vandet rimelig hurtigt, så så længe man ikke tager vand fra vandløb der løber direkte fra et landbrug, burde det vel ikke være det store problem?

Hvad med kogning? Det fjerner vel kun bakterier og parasitter?

__________________
MVH Jesper. "In the school of the woods, there is no graduation day." — Horace Kephart
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #7 
Kogning gør intet andet end at det slår alt levende ihjel: parasitter, bakterier etc. (dog af-ilter kogning vandet og får det til st smage "fladt", men ellers gør det ikke andet)

Man kan også desinficere vandet kemisk med fx Iod, klorin eller sølv-ioner. De fås alle både på pilleform og som opløsning. Den kemiske behandling gør det samme som kogning, det dræber kun baktusser, parasitter og lignende.

Desuden er der desinfektion med UV stråling som "Steripen" laver produkter indenfor. UV strålings-"filtrer" (det er jo egentligt ikke et filter, man belyser bare vandet med UV) gør det samme som kogning og kemisk desinfektion det dræber kun de levende baktusser.
Er man I områder med tilstrækkelig UV stråling fra solen, så kan det også bruges til vand desinfektion. Det kræver, ud over tilstrækkelig UV-stråling, eksempelvis klare tyndvæggede plastikflaske (fx en 2L colaflaske) og minimum 6 timer i solen

Bare for at undgå misforståelser. Et vandfilter med et kulfilter, er et kombinationsfilter. Dvs at det består af et keramisk eller glasfiber filter der har den omtalte porestørrelse på helst 0,3 mikrometer. Derudover er der så det aktive kulfiter som vandet også pumpes/presses igennem.
Et eksempel er Katadyn Hiker.

Man behøver jo selvsagt ikke det kulfilter hvis man er i "vildmarken", da der ikke burde være menneskeligt udledte kemikalier.
Kulfiltrer er som sådan ikke fantastiske, da det ikke fjerne alle kemikalier men kun de "fleste". Desuden ved man ikke hvornår kulfiltrets kapacitet er nået, da vandet fortsat kan løbe igennem. HUSK at man selv kan lave kulfiltrer af bålkul (aktivt kul er bare en forfinet variant af bålkul med større overfladeareal og dermed større bindingskapacitet af kemikalier). Det improviserede kulfilter er fx beskrevet i Lars Fälts Overlevnad.
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #8 
Angående vand der kom fra landbrug er det ikke så simpelt. Fx Odense Å afvander 30% af fyn hvor 68% af oplandet er landbrug. Om vinteren hvor planterne ikke vokser er der næsten intet som fjerner fx nitrat. Derfor er vinterkoncentrationerne MEGET høje, som jeg tidligere nævnte. Og vandet i Odense Å kommer jo som sådan ikke direkte fra landbrug (ikke afstandsmæssigt).

Man kan heller ikke være sikker på at jorden fjerner noget ( den kan jo også afgive kemikalier fra en tidligere olieforurening, hvis der har været industriel aktivitet for år tilbage). Er det fx sandjord fiser vandet (med alt hvad det indeholder) lige igennem.

Hvis man vil være sikker skal man kende oplandet. Der skal IKKE være eller har været industri, landbrug, megen bebyggelse og asfalterede arealer... etc ... (det kan være lidt svært i DK). Mange fritliggende huse har fx ingen kloakering.


"Sikkert" er bare et lidt strengt begreb i denne sammenhæng. Man kan jo godt tåle giftstoffer/toxiner/pesticider/nitrat bare det er i små nok mængder i forhold til hvor meget man drikker.
Det er lidt mere kritisk med bakterier og parasitter.
0
bushcraftdk

Avatar / Picture

Administrator
Registered:
Posts: 3,152
Reply with quote  #9 
Fed tråd, gutter 

Jeg bliver meget klogere ( hvilket jo altid er rart ) 

Personligt forsøger jeg altid i DK at bruge og rense ( koge/msr filter eller steripen )vand fra vandpytter/små vandhuller, men det er naturligvis ikke altid muligt, og selvom jeg tænker over ikke at bruge vand lige op af marker/industri ol. har jeg egentlig ikke tænkt på at der kan være affald, gamle cykler osv. i vandhuller/søer men er dog aldrig blevet syg af at drikke vand i DK. Men hvem ved hvad man har af giftstoffer i kroppen 

Jeg blev faktisk syg ( diarre og ondt i maven ) efter en weekendtur til sydsverige for år tilbage, hvor vi rensede vand fra en bæk med klortabletter, hvilket smagsmæssigt forøvrigt ikke kan anbefales.
Efter at have drukket vandet et par dage, fulgte vi bækken op strøms og fandt et sted med hvidgult skum på vandet, så det kan godt betale sig at kigge på omgivelserne inden man drikke vandet.


__________________
Mvh. Jesper
Improvise, adapt, overcome!

0
Naturnær

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 1,117
Reply with quote  #10 
Ja, det virker til at Troels har styr på det tekniske, hvilket er super fedt. Alle her har noget at byde ind med, og selvom det er en lille gruppe af mennesker, er der altid nogen der har godt styr på fedt - super fedt!

Jeg har aldrig rigtig drukket vand i Danmark, tager det altid med i tasken, eller tøer sne op om vinteren. Jeg er atlid meget påpasseligt med at drikke vand i naturen, da jeg virkelig ikke har lyst til at få diarré og ond i maven, 10 km fra den nærmeste by, med 15 kg oppakning.

Tilgengæld er det super tilfredsstillende når man KAN drikke vandet direkte fra en sø/å/bæk.

__________________
MVH Jesper. "In the school of the woods, there is no graduation day." — Horace Kephart
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #11 
Naturnær, jeg er helt enig i hvad du siger og jeg gør lige som du. Det er ret fedt at tø sne om vinteren i DK - Det synes jeg nok kun fordi at det netop er i DK

Jeg kom til at tænke på at søger hvor der er lavet badebroer eller andre ting der opfordre til badning - burde have ok drikkevand (i hvert fald mht. kemikalier). Desuden burde put and take søer heller ikke være de værste, siden at søen må anvendes til konsum opdræt. Jeg gætter dog kun og selv ville jeg koge vandet først (eller behandle det kemisk)
0
Lumberjack

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 2,145
Reply with quote  #12 
Ang filter, så er den slags jeg har med en slags 'shotdown' indbygget, dvs at du ikke længere kan suge noget igennem efter din mængde er opbrugt. Den er opgivet til 700L men alt efter hvor lukket filteret bliver kan det lukke før..
men ja, fed tråd.. Lærerigt!!!

__________________

Tiiimber!!!

https://www.youtube.com/channel/UCxEILgHVWki_4onR8eS52ZA
https://www.instagram.com/lumberjack.dk/
0
Morten

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 142
Reply with quote  #13 
Quote:
Originally Posted by Lumberjack
Spørgsmål til denne tråd. Man kan købe de sugerør med indbygget filter, de burde da være fuldstændig sikkert?? Eller hvordan??


Groft sagt er der ikke een bestemt metode der er 100 % sikker når vi taler vandrensning i DK og de forskellige typer forurening vi kan støde på. Evt. kan man kombinere rense metoder, for at øge kvaliteten af drikke vandet.

Skulle jeg gå med "livrem og seler" ville jeg vælge det synsmæssigt klareste vand, fra den teoretiske reneste "kilde" til rådighed - der ville jeg bruge et 2 micron keramisk filter med aktivt kul F.eks. Katadyn Combi.
Hvis vandet så bliver kogt - til madlavning og varme drikke - så tror jeg man er dækket så godt ind som kan.


# Troels  - Du lyder til at have store kompetancer i emnet. Er det det et emne du er uddannet i ?

Der står iøvrigt en masse gode ting her : http://www.katadyn.com/usen/technical-support/filter-support/filter-technologies/  og her : http://cascadedesigns.com/msr/water-treatment-and-hydration/category

Mvh. Morten
0
Backwoodsman

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 167
Reply with quote  #14 
Troels er biolog

Backwoodsman
0
Naturnær

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 1,117
Reply with quote  #15 
Fedt at blive guidet til sikkert vand af en biolog, så ved man da man ikke er gået helt galt i byen! Tjekket!
__________________
MVH Jesper. "In the school of the woods, there is no graduation day." — Horace Kephart
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #16 
Jeg bukker og takker, men jeg synes nu ikke at alt vidende om noget som helst
men jeg prøver at dele det, der måske er nyttigt for andre.

Bushcraftdk.
Din historie er både spændende og selvfølgelig tragisk. Hvor lang tid gik der før I fik symptomer (2 dage?)? og hvor længe gik der før diarreen var ovre. Klortabletter skulle jo ellers "nakke" det hele, så det er da lidt trist.
Ja klorin smager sgu ikke så godt. Jeg har brugt almindeligt husholdsningklorin, men bruger nu apotekets 2,5% Iod opløsning. Iod er mere "holdbart" en klorin. Iod smager lige så dårligt bare anderledes (den dårlige svar skyldes også den alkoholopløsning Ioden er i).
Der er jo også de sølvion piler (katadyn laver dem), de har ingen smag men er koster tilgengæld 1kr/pille, som svare til 1L vand. 

Skum i vander er som regel fordi der er proteiner i vandet (hvis ens pis konsekvent skummer meget er det også protein og man bør nok snakke med sin læge om nedsat nyrefunktion... jeg ævler...). Det gætter jeg på kan være pga udledninger af foderester og lort fra fx dambrug. Det kunne også være husholdningsaffald, husdyrfoder eller slageteriaffald. Med proteiner følger også diverse spændende bakterier (fx tarmbakterier som E. Coli) og lignende.

Som du siger, giver det god mening i Danmark, at drikke vand fra pytter eller små bække. Disse vandkilder har jo netop ikke det store opland. Det ferske vands vej, som starter som regn og til slut løber ud i havet eller ned i undergrunden... er jo netop mindst påvirket, jo tættere på regnvandet i "vandets vej", hvor man indhenter vandet (giver det mening??).
... Man skal stadig have en ide om arealanvendelsen i selv det lille opland, men det burde være nemmere at vurdere visuelt ud over et lille opland.

Morten
Jeff Randall (ESEE knives) har en kickass anmeldelse af Katadyn Vario (også et kombinationsfilter). Det var det eneste filter der virker i Junglen fordi det kan renses, mens alle andre egentlige filtrer klokker(?) til. Et meget overbevisende review.
Alle katadyns produkter er generelt ret gode... lader det til. Jeg har kun økonomimodellen "Hiker" til 600kr, men den har været på markede i mange år (måske 20 år ??) og har gode anmeldelser.
0
bushcraftdk

Avatar / Picture

Administrator
Registered:
Posts: 3,152
Reply with quote  #17 
Du er for vild hvad vand angår, Troels, så kan du synes hvad du vil  ja, der gik et par dage før jeg blev syg og var heldigvis kommet hjem og det var overstået på et par dage med rigtig ondt i maven.

Jeg formoder jeg blev syg fordi jeg ikke har været forsigtig nok med at rense vandet eller måske ikke ladet tabletterne virke længe nok??

__________________
Mvh. Jesper
Improvise, adapt, overcome!

0
Torben

Samler
Registered:
Posts: 37
Reply with quote  #18 
Jeg har kun erfaring med MSR MiniWorks filteret (Keramisk kulfilter 0,2micron), men det er jeg tilgengæld ganske tilfreds med. Vil dog indrømme det kun er blevet benyttet i DK og Sverige. Har endnu ikke oplevet "bi-effekter" 
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #19 
Torben, det er godt at høre du har noget der virker !
0
Martin usol

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 339
Reply with quote  #20 
Hey gutter... Spændende tråd og godt med en biolog på banen.

Vi har lige fået de her i butikken er der nogen der har erfaringer med dem? Jeg har selv købt en og glæder mig til at teste det..

http://aquamira.com/military/frontier-pro-filter-system/

Her er lidt læsning omhandlende filter til dem der ønsker :-) (på engelsk)

http://aquamira.com/understanding_terminology_in_regards_to_filter_ratings.pdf

Har selv haft gode erfaringer med suvivapure drikkedunk med filter og deres sugerør filter. Og har prøvet forskellige katadyn produkter som virkelig er gode men også pricy..

Rent vand må være en af fremtidens største udfordringer..

Mega aktuelt og spændende emne.

M

__________________
Keep calm and make a fire
0
Mads

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 1,336
Reply with quote  #21 
Hejsa

Nogen der ved hvor bekymret man reelt skal være over for sprøjtegiftsrester i det vand man nu finder? Det er jo ikke ligefrem gode nyheder der dukker op i pressen:

http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE1807285/flere-og-vaerre-sproejtegifte-er-helt-ude-af-kontrol/

http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/forbrugerkemi/ECE1961615/sproejtegifte-mod-insekter-truer-boerns-hjerner/

Jeg håber ikke man en dag er tvunget til at skal have sit vand med hjemmefra hvis man vil dyrke bushcraft i DK, men der er da noget der tyder på det går i den retning.

/Mads

__________________
We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #22 
Er der konventionelt/industri landbrug i oplandet til det vandløb eller sø du drikker vandet fra, så indtager du i større eller mindre grad sprøjtegifte!
Landmændene sprøjte ikke hele året, men jeg ved ikke hvornår.... Det må jo primært op til og i løbet af vækstsæsonen.

Men som jeg har nævnt et par gange kan man som voksen mand (jo ældre mindre bekymret kan man være) godt tåle små mængde sprøjtegifte.
Små børn og gravide er særligt udsatte!!!
Det er dog svært at vide hvornår der er acceptabelt lave koncentrationer i vandløbene. Oplandet skal som tidligere nævn helst være naturarealer og ikke landbrug eller juletræplantager.
Men 67% af danmarks areal er jo landbrug domineret af konventionelt/industri landbrug , så det er ret svært

Et scenarie hvor der vil være meget høje koncentrationer af sprøjtegifte er et kraftigt regnskyld efter en længere tørkeperiode. Her skyldes alt de sprøjtegiftrester, som landmanden har anvendt, ud i vandløbene på en gang. Sådanne hændelser med høje pulse af sprøjtegifte er fra tyskland kendt for at tømme vandløb for ferskvandstangloppen (gamarus pulex).

Bemærk at det første link er et udtryk for journalistens egen meget subjektive mening om sprøjtegifte .... det er galoperende følelsesladet, usagligt og sjovt
Link nummer 2 er korrekt sagligt gengivet af journalisten.

Som nævnt drikker jeg ikke vand fra naturen i danmark med mindre ...
- det er smeltet sne
- vand fra en sø jeg faktuelt ved har drikke egnet vand, hvilket jeg dog stadig vil desinficere først .
- vandpytter med frisk faldet regnvand er også en mulighed, men desinficer det først
- regnopsamling med fx presenninger (kræver ikke desinfektion)

0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #23 
... og Mads jeg beklager at det tog mig så længe at svare
0
Mads

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 1,336
Reply with quote  #24 
Hej Troels

Super svar og hellere sent end aldrig  Havde frygtet dit svar ville gå i den retning, det er egentligt trist vi ikke længere har de samme muligheder for at samle vand i naturen og drikke det uden vi skal være nervøse for helbredet 

/Mads

__________________
We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children
0
Jesper Henriksen

Avatar / Picture

Jæger
Registered:
Posts: 71
Reply with quote  #25 
Quote:
Originally Posted by Troels
Som nævnt drikker jeg ikke vand fra naturen i danmark med mindre ...
[..]- regnopsamling med fx presenninger (kræver ikke desinfektion)

Der skal man dog alligevel være småforsigtig. For et års tid siden prøvede jeg selv at samle regnvand fra presenningen over min hængekøje henover natten. Da jeg så om morgenen ville se om det havde virket, opdagede jeg at fuglene i træerne ovenfor havde skidt på presseningen og dermed kontamineret vandet Og jeg havde ikke så meget lyst til at drikke lortevand, heller ikke selvom jeg kunne koge det. Men selvfølgelig er det en anden sag hvis presseningen er ren og ikke parkeret under fugletræer

Resultatet var at jeg måtte finde vand andetsteds, og nærmeste vandløb jeg kunne finde var Mølleå. Siden Mølleå vistnok ligger nedenfor Furesø, hvor man kan bade, regnede jeg med at der ikke var altfor mange kemikalier i, og nøjedes med at koge det. Det gik fint og jeg blev ikke syg, men min far har senere fortalt mig at Furesø faktisk gennem lang tid har haft problemer med kemikalier (nitrater eller fosfater?), så jeg ville nok ikke gøre det igen.

Samerne har efter sigende ordsproget "rindende vand er rent vand". Men Danmark er jo ikke ligefrem Sameland..

__________________
"In wilderness I sense the miracle of life, and behind it our scientific accomplishments fade to trivia."
0
SørenD

Avatar / Picture

Samler
Registered:
Posts: 409
Reply with quote  #26 
Problemet med de fleste filtre er at de ikke fjerner virus, eftersom virus har en meget mindre porer-størrelse end de gængse filtre. De fleste filtre fjerner bakterier og parasitter. Derfor er det en god ide også at koge vandet eet minut, så man slår virus ihjel.
0
Woody

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 2,469
Reply with quote  #27 
Min største bekymring er kemikalier!

Bakterier og vira er der råd for, men fjernelse af kemikalier er langt mere tvivlsom. Selv filtre med virkemiddel mod kemikalier, fjerner ikke alle. [frown]

__________________
Det dragende ved naturen er, at i den behøver man kun at være - og ikke at gøre.

0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #28 
De virusser der trives i fx et koldt vandløb er højst sandsynligt tilpasset til inficerer de øvrige organismer i vandløbet fx bakterier, en encellede dyr, og alle invertebraterne. En gang syr mavesyre og temperatur spring op til 37 C grader, vil formentlig aflive langt de fleste vira!
I den "levende afdeling" er jeg mere bekymret for koliforme bakterier og andre tarmbakterier fra 25 millioner danske svin og de cirka 6 milioner andre svin [biggrin] + alt det andet.

Alt dette kan vi som Woody nævner, koge os fra... men kemikalierne [frown]
0
Jesper Henriksen

Avatar / Picture

Jæger
Registered:
Posts: 71
Reply with quote  #29 
Quote:
Originally Posted by SørenD
Problemet med de fleste filtre er at de ikke fjerner virus, eftersom virus har en meget mindre porer-størrelse end de gængse filtre. [...]

På den anden side påstår Katadyn at 0.2 micron filtre i praksis alligevel har en tendens til at holde virus tilbage, da virus pga en elektrisk ladning har tendens til at sætte sig fast på andre større partikler. Om det passer og om man kan stole på det ved jeg ikke. Er der en ekspert tilstede? [smile]

__________________
"In wilderness I sense the miracle of life, and behind it our scientific accomplishments fade to trivia."
0
farmerboy

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 1
Reply with quote  #30 
altså når mig og mine kamerater tager på overlevelses tur, tager vi altid en t-shirt forand flaskeåbning og på den måde filtre vandet det gentager vi ca. 3 gange. nogen gange koger vi det hvis der mulighed for det... [wink]  
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #31 
hvorfra tager I det vand ? bare af ren nysgerrighed ?
0
City Fox

Jæger & samler
Registered:
Posts: 138
Reply with quote  #32 
Har faktisk brugt en hel del tid på at prøve at finde ud af om regnvand (og sne) er noget man bare kan drikke uden problemer ! men uden held. Det matriale jeg har fundet har gerne været fra mere eller minder troværdige amatør, der har fine teorier men ikke meget realt at ha det i når man går i dybten. Der er ingen tvivl om at selv om det er blevet beder så ledes der stadig meget forurening ud i luften både i danmark og resten af verden (om det er tungmetaller eller andre lede giftstoffer) dette blive bundet i regnen. Hvad folk ikke er helt enige om er om der er visse årstider hvor mængden er så lav at det sikker kan drikkes eller om man efter en periode med regn har fået "vasket" det værste ud og der for sikker kan drikke det. jeg mangler at se nogle prøver lavet under professionelle forhold det beviser det ene eller anden !

hvad vores åer, søer og vand løb angår er det en trist historie hvor jeg ikke ville røre vandet med en ildtang selv efter det er kogt eller kørt gennem et filter ! har endda hørt at den grænse vores landmænd skulle holde sig fra vandløb er blevet fjernet af vores kære regering, hvilke ikke gør sagen meget beder. Personlig har jeg ikke fundet et system jeg stoler nok på til at tag de forskellige giftstoffer til jeg tør tag chancen.

Ved der er et par kilder og stykker af vandløb i Danmark som er helt fine at drikke fra men personlig holder jeg mig til vand fra vandhanen.

Skal siges at jeg ikke er uddannet kemi Ingeniør eller lignede og dette bare er min egen vurdering af hvad der er det smarteste at gøre hvis man vil være sikker på ikke at få problemer.

__________________
Kreativitet,Erfaring og færdighed
0
Mads

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 1,336
Reply with quote  #33 
City fox, det er nok randzonerne du tænker på og ganske rigtigt, så er det areal der skulle udlægges til randzoner blevet halveret. 

Jeg har tit tænkt på at det egentligt er vigtigt at vide hvor man kan få vand fra i nærheden, hvis der nu ikke er noget i vandhanen og i butikkerne længere [eek] Der er det selvfølgeligt rarest at bruge noget som ikke er forurenet

__________________
We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children
0
Lars

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 923
Reply with quote  #34 
hvad er forskelle på et aktivt kulfilter og keramisk kulfilter`?
__________________
Indian man make small fire, sit close by
White man make BIG fire,  sit far away
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #35 
Der findes ikke noget keramisk kulfilter [smile] ... Men det kunne være et kombinationsfilter hvor der både er et keramisk filter og et kulfilter indbygget i samme enhed.

praktisk talt gør kulfiltrer ikke andet end at forbedre smagen ved typisk at fjerne humus-stoffer (dem der smager af mudder) og lidt andre organiske stoffer og organiske opløsningsmidler. Man kan INGEN tillid ligger i det kulfilter mht til at fjerne giftstoffer !
0
Reno Jensen

Jæger & samler
Registered:
Posts: 208
Reply with quote  #36 
Tjaaaa jeg har købt et par vandrensning produkter i butikken Usol og i dag drikker jeg det meste vand jeg møder og har aldrig endnu haft problemer men prøver selvfølige at bruge rinde vand. det var også et emne jeg tænkte over før i tiden.

Har en vandrensning dunk der renser ca 1500 L og har lige erhveret mig et rensesæt på 300.000 liter som de også bruger i Afrika så i dag føler jeg mig meget sikker og har ca rensevand i 170 år endnu[smile].... Dog vil jeg også sige samfundet udleder ikke nær så meget gift ud som det har gjort og mange af vores søer har det meget bedre end for 20 år siden.... Men nej Enig dette land er ikke Sverige-Norge-Finland osv Vil personligt ikke selv drikke det meste vand urenset herhjemme selvom man sikkert kan mange steder, gider ikke evt problemer

Mvh Reno Jensen
 DSC03671.JPG

0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #37 
Jeg kan ikke la vær - beklager [biggrin]

Det at samfundet tidligere har udledt kemikalier er også et fortsat problem, når vi bor i et så tæt bebygget land.
Har man ikke styr på oplandet og arealanvendelsen i oplandet (både nu og førhen), så kan man stadig risikerer at drikke drænvand fra en nedgravet losseplads.
Og ja dem er der masser af i Danmark. En konsekvens af den go' gamle tankegang - ude af syne ude af sind  - så grav affaldet ned [thumb] 

En anden ting er nitrat, som jo er en del af typisk N-P-K kunstgødning [biggrin]
Nitrat er "synligt" hormonforstyrrende hos rotter i laboratorieforsøg (Bjerregaard, 2005). Rotteungerne havde "ændrede" kønsorganer som følger af, at deres forældre i 2 uger havde drukket vand med en nitratkoncentration på 37 mg/l.
En typisk nitratkoncentration i Odense Å i januarmåned ligger på 2-3 mM - den kan dog være højere efter regnskyld. Det er små 10 gange højere end i laboratorieforsøget. [thumb]

Arealanvendelsen i Odense Å's opland er 67% landbrug, hvilket tilsvarer landsgennemsnittet.Bla bla bla [crazy] ... alt det sagt så sker der ikke noget ved at drikke lidt nitratholdigt vand en dag om måneden. Det er selvfølgelig min holdning og ikke noget jeg som sådan anbefaler [smile]

0
Mads

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 1,336
Reply with quote  #38 
ændrede kønsorganer, for satan da Trols, nu skræmmer du mig. Havde jeg fået en ekstra arm eller 7 fingre på den en hånd så var det da til at leve med, men ændrede kønsorganer [eek]

Det er sgu noget L... vi ikke passer bedre på vores miljø

__________________
We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children
0
Woody

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 2,469
Reply with quote  #39 
Altså hvordan ændret!? længere? For så... [tongue] 

Ej, bestemt ubehagelig læsning, som kun bestyrker én i at gå med livrem og seler.

__________________
Det dragende ved naturen er, at i den behøver man kun at være - og ikke at gøre.

0
Don Von Gun

Avatar / Picture

Administrator
Registered:
Posts: 3,716
Reply with quote  #40 
Det er skrækkeligt.

Jeg må indrømme at før jeg mødte dig Troels, da drak jeg hvad jeg syntes så rent ud.
Nu kigger jeg skeptisk på min vandhane. [frown]


/Don

__________________
https://www.instagram.com/don_von_gun/
0
TA

Registered:
Posts: 12
Reply with quote  #41 
Super spændende område, og meget relevant ! Har gennem tiden slæbt mig halvt ihjel i vand, og har derfor investeret i Katadyn Pocket, men er godt klar over at den ikke tager kemi. Bruger den primært i Sverige, hvorimod på ture i DK har jeg vand med.
0
Paracord

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 16
Reply with quote  #42 
GIV DIG SELV GOD TID [biggrin]

Jeg koger altid vandet for at være sikker!

Det gode ved kogtvand er at det ud over at rense!
Også giver en varm drink og vinteren, men faktisk hjælper det også om sommeren med at føle dig kølig, ikke så svedig [smile]!!
Det er også derfor man tit ser Tyrkere og lign nede fra de varme lande gå og drikke te! Faktisk rimlig smart syntes jeg [tongue]

OG! Når jeg er i naturen giver jeg mig selv god tid! Så for mig kan det godt betale sig at koge lidt vand[thumb][thumb][thumb][thumb]

__________________
Sne og skov er mit paradis :)
Hvad er dit?
0
Woody

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 2,469
Reply with quote  #43 
Enig Paracord, god tid i naturen og kogning af vandet er at anbefale. Men det hjælper ikke rigtigt på kemikalier. [frown]
__________________
Det dragende ved naturen er, at i den behøver man kun at være - og ikke at gøre.

0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #44 
Lige præcis [wink]
0
Konradsen

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 444
Reply with quote  #45 
Nu sidder jeg i min engelsk time og kan mærke min krop mutere. [frown]
 Jeg bruger (Brugte) mit Lifestraw alle steder hvor vandet var flydende.. Tænkte hvis det er udviklet til Afrika og andre potentielt uhumske steder.  Men nu er jeg da helt i tvivl om jeg tror på vandet der kommer ud af min vandhane.. Troede virkelig ikke Danmark var så ulækkert et land. Tror virkelig der er mange mennesker der kunne bruge at deres romantiserede blik på Danmark. Tragisk at dansker mentaliteten med "ude af syne ude af sind" er så udbredt. Grindsted værket og etc. Da de rykkede Kemira ned i Fredericia, fandt de også vamle ting i jorden, som nu er hegnet ind og beplantet med birk som skal suge alt det klamme ud af jorden. Udover det, kørte de jord væk i RÅ mængder..


__________________
Vil hellere lede en time efter noget der skal skal bæres i fem minutter, frem for lede i fem minutter og bæres i en time.
0
Troels

Avatar / Picture

Moderator
Registered:
Posts: 3,369
Reply with quote  #46 
Der er så meget vi ikke ved [wink]

Spildevandsslam fra de store kommunale rensningsanlæg spredes ud på landbrugsjord, hvor fødevare til dyr og mennesker dyrkes. Markerne afvander derudover også til vandløb, søer og havet.
Det er seriøst store mængder slam der er tale om - fx er en levering 55 lastbiler. Man arbejder efter fortyndingsprincippet. Så tungmetaller og andre kemikalier spredes ud på tilstrækkelig store arealer.
Der må fx tilføres ca 15 tons slam per hektar (mængden afhænger af flere ting - typisk fosfor, som der er meget af i spildevandsslam)
Eksempler på grænseværdier for tungmetaller/metaller:
0,12g bly per kg slam (tørstof = tørret)
0,01g cadmium per kg slam (tørstof)
4g zink per kg slam (tørstof)
2,5 nikkel per kg slam (tørstof)

Der er alt muligt andet i det spildevandslam - fx kemikaliergrupper med forkortelserne: LAS, PAH, NPE, DEHP... google det eller lad vær!

Det fortyndes jo ud på "store" arealer så bare rolig [wink]
... men at drikke vand fra et vandløb som afvander et større landbrugsareal - det plejer jeg at undgå [biggrin]
0
mrtr15

Avatar / Picture

Registered:
Posts: 1,475
Reply with quote  #47 
hej vil lige giveTrols rat i noget han har skrevet længer ope i tråden her det han skrev 
(skum i vander er som regel fordi der er proteiner i vandet (hvis ens pis konsekvent skummer meget er det også protein og man bør nok snakke med sin læge om nedsat nyrefunktion... jeg ævler...).)
jeg kan give ham radt i det med urinen og nyrene jeg har selv kun en god nyer tilbage da den anden kun har en arbejdsevne på 5 % ud af 100% 
så søg endelig læge vis i har det sådan at jeres urin altid skummer meget 


__________________
(Hall Russerern)
0
Mads

Avatar / Picture

Jæger & samler
Registered:
Posts: 1,336
Reply with quote  #48 
Jeg kunne ikke lade vær med at google Troels, det skulle jeg aldrig have gjort [frown]
__________________
We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children
0
Steen

Avatar / Picture

Jæger
Registered:
Posts: 190
Reply with quote  #49 
Hvad hvis man opsamler vand damp når man simrer/koger vandet, er det fri for forurening osv. osv. ? [smile]
0
gabriel99

Avatar / Picture

Turråd
Registered:
Posts: 253
Reply with quote  #50 
Eller som vi snakkede om på kurset, om man kunne destilere vand på den måde?
0
Previous Topic | Next Topic
Print
Reply

Quick Navigation:

Easily create a Forum Website with Website Toolbox.